Regulamin Sportowiec Roku

REGULAMIN
 
I. Postanowienia ogólne
 
1. Organizatorem „Kto sportowcem roku 2016?” jest GPRINT Sp. z o. o., wydawca gazety „Tydzień w Jaworznie”, z siedzibą w Katowicach, ul. Warszawska 36, NIP 9542748107, a także gazeta „Co Tydzień”, zwani dalej organizatorami.
 
2. Kto sportowcem roku 2016?  zwany dalej Plebiscytem, ma na celu wyłonienie najlepszego sportowca miasta Jaworzno w roku 2016.
 
3. Plebiscyt przeznaczony jest dla wszystkich chętnych do wzięcia udziału w wyborze najlepszego radnego.
 
4. W Plebiscycie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora oraz dostawcę usługi SMS, a także osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.
 
5. Kontrola poprawności prowadzenia Plebiscytu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na Organizatorach plebiscytu.
 
6. W uzasadnionych przypadkach Organizatorzy mogą zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów i będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie www.twj.pl.
 
7. Informacje o Plebiscycie będą dostępne w gazecie „Tydzień w Jaworznie” oraz na stronie internetowej www.twj.pl, a także w gazecie „Co Tydzień”.
 
II. Zasady Plebiscytu
1. Plebiscyt trwa od 18.01. do 28.02.2017 r.
 
2. Udział w Plebiscycie polega na  wysłaniu sms-a o treści DPSPORTROKU + numery wybranego sportowca 01-60 (np. DPSPORTROKU+19 , pod nr 72624 , koszt sms-a to 2 zł netto (2,46 zł z VAT). Usługa dostępna jedynie dla abonentów polskich operatorów komórkowych.
 
3.W Plebiscycie zostanie wyłonionych 10 miejsc z najwyższą liczbą punktów.
 
4. Wyniki Plebiscytu będą ogłoszone na łamach gazety „Tydzień w Jaworznie”,na stronie internetowej www.twj.pl, oraz w gazecie „Co Tydzień”.
 
III. Reklamacje
 
1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Plebiscytu mogą być składane przez uczestników wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. przez cały czas trwania plebiscytu. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.
 
2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatorów niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 
4. Decyzja Organizatorów co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
 
IV. Postanowienia końcowe
 
1. Uczestnicy Plebiscytu przez dokonanie zgłoszenia akceptują postanowienie niniejszego regulaminu, a także wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z nim.
 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
 
3. Wszelkie spory i roszczenia związane z Plebiscytem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatorów.

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Cennik reklam


Adres redakcji i biura ogłoszeń:

43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 41/3,

tel. 32 747 60 66, e-mail: twj@twj.pl

Wydawca: GPRINT Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! polityka cookies